program 2 button types on same button of RD6NA keypad

Printable View